Despre proiect

/Despre proiect
Despre proiect2018-11-19T05:41:56+00:00

Oltenia profesionala – abordare holistica pentru competitivitate”

Cod proiect: POCU/227/3/8/117227

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, intreprinderilor si antreprenorilor la Schimbare
Beneficiar / implementator proiect: Asociatia Pentru Sanse Egale

 

Obiectivul general: Cresterea competentelor a 100 de manageri, 30 de angajati din departamentele de resurse umane si 384 de antreprenori care activeaza in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, in vederea asigurarii premiselor necesare pentru consolidarea competitivitatii economice din Regiunea Sud-Vest Oltenia pentru a beneficia de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane si de condiții de lucru îmbunătățite.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Creșterea performanțelor în plan profesional, precum și îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și manageriale pentru 100 de manageri si 384 de antreprenori care activează în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC.

OS2. Introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii în 50 de întreprinderi din regiunea Sud-Vest Oltenia în sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC.

OS3. Creșterea abilităților a 100 de persoane din 50 de  IMM-uri prin sprijinirea în elaborarea de planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii sau sprijin în revizuirea /adaptarea unei planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există care să permită anticiparea schimbărilor.

Cursuri disponibile
0
Persoane instruite
0
Cursuri
0
Judete
0
Platformă pentru comunicare

DOMENII DE ACTIVITATE ALE COMPANIILOR ELIGIBILE

 • turism si ecoturism,
 • textile si pielarie,
 • lemn si mobila,
 • industrii creative
 • industrie auto si componente,
 • tehnologia informatiilor si telecomunicatiilor
 • procesarea alimentelor si bauturilor,
 • sanatate si produse farmaceutice,
 • energie si management de mediu,
 • bioeconomie,
 • biofarmaceutica si biotehnologii

Nu pierdeți șansa și participați gratuit la cursuri

Investiți în viitorul dumneavoastră!